Stofbilleder.dk
Dorte Jensen

Mit navn er Dorte Jensen. Jeg er født i 1958 i Vissenbjerg på Fyn.

Oprindelig er jeg uddannet sygeplejerske og har arbejdet indenfor psykiatrien i 20 år. Håndarbejde og
anden kreativ udfoldelse har imidlertid altid haft min interesse, og i 1994 besluttede jeg således, at jeg
sideløbende med mit arbejde ville uddanne mig til håndarbejdslærer. Jeg gik i den forbindelse bla. på
Åben Uddannelse på Odense Lærerseminarium. Her stiftede jeg bekendtskab med billedsyning og
lavede mit første portræt. Uddannelsen blev aldrig gjort helt færdig, men billedsyningen var kommet for
at blive.

I flere år førte mine billeder imidlertid lidt af en skyggetilværelse, da jeg stadig arbejdede rigtig meget
som sygeplejerske, men fra maj 2007 til januar 2014, hvor jeg på grund af min mands arbejde har boet
i Polen, har de virkelig taget fart. Da vi flyttede til Polen, sagde jeg farvel til sygeplejen, og lagde ud
med at realisere en gammel drøm om at blive indretningskonsulent. En kort overgang lavede jeg lidt
indretning, men billederne trak mere og mere i mig, og da jeg endelig kom i gang, var der ingen vej
tilbage. I dag er jeg således billedkunstner på fuld tid.

Jeg laver mine billeder ud fra fotos, som i større eller mindre grad manipuleres til det ønskede udtryk.
Ved hjælp af dette "mønster" klipper jeg stof i forskellige farver, som sys lag på lag, til billedet er færdigt.
Set på afstand ligner billederne malerier, men kommer man tæt på, opdager man netop en anden
stoflighed end den, som findes i malede billeder. Den anvendte teknik giver billederne et fotorealistisk
udtryk og egner sig derfor fortrinligt til portrætter, som – hvis det ønskes – kan komme til at ligne
personen fuldstændig.

Siden juni 2014 har jeg været "Juried Artist Member" af den internationale organisation SAQA (Studio
Art Quilt Associates).
Jeg laver portrætter på bestilling. Se venligst under fanen "Information".

My name is Dorte Jensen. I was born in 1958 in Vissenbjerg on Funen.

Originally I am a trained nurse and I have worked in psychiatry for 20 years. Crafts and needlework
have meanwhile been my interests, and therefore in 1994 I decided that I alongside my work would train
to become a crafts teacher. I went to Åben Uddannelse at Odense Lærerseminarium. Here I became
acquainted with picture stiching and I made my first portrait. I never finished the education completely,
but the picture stitching had come to stay.

For several years my pictures remained in obscurity, since I still worked a lot as a nurse. But from May 2007
to January 2014 I have been living in Poland because of my husband's work, and here my pictures have
really taken off. When we moved to Poland, I said goodbye to working as a nurse, and set out to realize an old
dream of becoming an interior designer. For a short time I made a a bit of decor, but the pictures drew
me more and more in, and when I finally got started, there was no way back.Today I am a full time artist.

I make my pictures from photos, which I manipulate to the desired expression.
Using this "pattern" I cut fabric in various colors, and sew it layer by layer until the picture is complete.
Seen from a distance it looks like the pictures are paintings, but when you get closer, you discover
another texture than the one to be found in painted pictures. The technique gives the pictures a
photorealistic expression and it is therefore excellent for portraits, which - if desired - can be fully like
the model.

Since June 2014 I have been a Juried Artist Member of the international organization SAQA (Studio
Art Quilt Associates.
I make portraits on commission. Please look under "Information"

 
 
 
 
 • TilbageBack
 •  
  LÆGERNE I RISVANGEN
  LÆGERNE I RISVANGEN
  Vejby Ringvej 36
  8200 Århus N

  December 2015 og januar 2016
  Vejby Ringvej 36
  8200 Århus N

  December 2015 and January 2016
   
  ÆBLETOFT KUNSTFORENING
  ÆBLETOFT KUNSTFORENING
  Tinghuset
  8400 Æbletoft

  26/11 - 18/12 2016
  Tinghuset
  8400 Æbletoft

  26/11 - 18/12 2016
   
   
   
   
  LINCO FOOD SYSTEM
  LINCO FOOD SYSTEM
  Vestermøllevej 9
  8380 Århus

  5/1 - 24/1 2016
  Vestermøllevej 9
  8380 Århus

  5/1 - 24/1 2016
   
   
   
   
  BRÆDSTRUP KUNSTFORENING
  BRÆDSTRUP KUNSTFORENING
  Tinghuset
  8740 Brædstrup

  2/9 - 18/9 2016
  Tinghuset
  8740 Brædstrup

  2/9 - 18/9 2016
   
   
  TIDLIGERE
  UDSTILLINGER
  PREVIOUS
  EXHIBITIONS
  Klik for yderligere oplysninger
  Click here for more information
   
 • TilbageBack
 •  

  De seneste tre års vigtigste
  udstillinger er nævnt på listen
  til højre. Udover dem har jeg
  udstillet i en del kunstforeninger
  rundt i landet.

  The latest tree years’ most
  important exhibitions are listed
  over to the right.
  Aside from these I have exhibited
  at art associations around the
  country.

  CENSUREREDE UDSTILLINGER
  2015 Portræt Nu 2015, Frederiksborg Slot, Hillerød, Danmark
  2015 Quilt National 15, Athens, Ohio, USA (23. maj - 9. september)
  2014 HCA Festivalens kunstudstilling, Filosoffen, Odense, Danmark
  2013 International Patchwork Meeting, Prag, Tjekkiet

  INVITEREDE UDSTILLINGER
  2014 + 2015 Påskeudstilling i Brønderslev, Brønderslev, Danmark

  SOLO UDSTILLINGER
  2014 "The Wild Side", Galleri Krinkelkrogen, Herning, Danmark
  2014 "Portrætter", Ulriksholm Slot, Kerteminde, Danmark
  2013 "Modsætninger", Textilforum (textilmuseum), Herning, Danmark

  GRUPPEUDSTILLINGER
  2014 "Påskeudstilling", Galleri Filosoffen, Odense, Danmark
  2014 "Face it", Bryggergården, Fåborg, Danmark
  2013 "Portrætudstilling", Dalgashus, Herning, Danmark

  PERMANENT UDSTILLING
  2012-2014 Galleri Krinkelkrogen, Herning, Danmark

  JURIED EXHIBITIONS
  2015 Portræt Nu 2015, Frederiksborg Slot, Hillerød, Denmark
  2015 Quilt National 15, Athens, Ohio, USA (23rd May – 9th September)
  2014 HCA Festivalens kunstudstilling, Filosoffen, Odense, Denmark
  2013 International Patchwork Meeting, Prague, Czech Rebublic

  INVITED EXHIBITIONS
  2014 + 2015 Påskeudstilling i Brønderslev, Brønderslev, Denmark

  SOLO EXHIBITIONS
  2014 "The Wild Side", Galleri Krinkelkrogen, Herning, Denmark
  2014 "Portrætter", Ulriksholm Slot, Kerteminde, Denmark
  2013 "Modsætninger", Textilforum (textile museum), Herning, Denmark

  GROUP EXHIBITIONS
  2014 "Påskeudstilling", Galleri Filosoffen, Odense, Denmark
  2014 "Face it", Bryggergården, Fåborg, Danmark
  2013 "Portrætudstilling", Dalgashus, Herning, Denmark

  PERMANENT EXHIBITION
  2012-2014 Galleri Krinkelkrogen, Herning, Denmark

   
  Foredrag

  Hvis I er en gruppe, som kunne tænke jer at høre mere om mig, mine billeder
  og den teknik, jeg bruger, kommer jeg gerne og holder en 2-timers snak om
  disse emner.

  Jeg fortæller, hvad der har ført frem til, at jeg i en relativ moden alder er blevet
  textilkunstner. Jeg demonstrerer ved hjælp af powerpoint og eksempler
  hvordan jeg syr mine billeder, og endelig viser jeg to forskellige metoder til
  montering af textile billeder.

  Jeg medbringer naturligvis en stak af mine billeder til en miniudstilling.
  Pris: 400 kr/time. Tid til kørsel skal i et vist omfang medregnes.

  Ring (tlf.: +4520673202) eller skriv (mail: stofbilleder@gmail.com)og få et tilbud.

  Lectures

  If you are in a group, who would like to hear more about me, my pictures, and
  the technique I use, then I will happily hold a 2-hour talk about these topics.

  I will explain what has lead me to, in a relatively mature age, become a textile
  artist. I will demonstrate through the use of PowerPoint and examples how I sew
  my pictures, and finally I will show two different methods for mounting textile
  pictures.
  I will naturally bring with me a stack of my pictures for a small showcase.

  Price: 400 DKK per hour. Transport time should be factored in.
  My lectures will only be spoken in Danish.

  Call: (tel: +452673202) or write (mail: stofbilleder@gmail.com) to receive an offer.

   
   
  TEKST FRA BAGSIDEN:
  I denne bog fortæller Dorte Jensen om
  en teknik, som hun har udviklet, hvor-
  efter man kan sy portrætter helt uden
  at kunne tegne.Teknikken tager ud-
  gangspunkt i, at et digitalt billede ma-
  nipuleres i et fotobehandlingsprogram
  for derefter at bruges som mønster.
  I bogens første del fortæller Dorte
  Jensen underholdende om, hvordan
  hun ad omveje og med et tilløb på 17
  år er blevet textilkunstner. I den øvrige
  del af bogen fører Dorte Jensen os
  gennem hele processen med at sy et
  portræt lige fra fotoet tages til det fær-
  dige billede kan hænges op på væggen.
  Bogen er rigt illustreret med såvel Dorte
  Jensens egne portrætter som med foto
  af hele arbejdsprocessen.
  TEXT FROM THE BACK COVER:
  In this book Dorte Jensen tells about a
  technique that she has developed, from
  which you can sew portraits without be-
  ing able to draw. The technique is based
  on manipulating digital photos in a
  photo editing program and then used as
  a pattern.
  In the first part Dorte Jensen tells
  entertainingly about how she by a round
  about way, and with an approach of 17
  years, has become a textile artist. In the
  other part of the book Dorte Jensen
  leads us through the whole process of
  sewing a portrait from taking the photo
  to the finished product can be hung on
  the wall. The book is richly illustrated
  with both Dorte Jensen's own portraits
  and photos of the work process.
  Bogen, som er på 112 farvesider,
  koster 275 kr.
  Den kan bestilles hos mig.

  Send en email til:
  stofbilleder@gmail.com

  Ring eller sms til:
  Tlf.: 20673202

  Leveringstid: 2-3 dage i Danmark.


  Med venlig hilsen
  The book which is 112 color pages,
  costs 275 kr.
  It can be ordered from me.

  Send an email to:
  stofbilleder@gmail.com

  Call or text message to:
  Phone: +4520673202

  Shipping time: 3-7 days outside of Denmark.


  Best regards
  The book is - unfortunately - only in
  Danish
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Portrætter på bestilling:
  Vil du have en billede, der med sikkerhed bliver lagt mærke til, så lad
  mig sy et portræt til dig. Du kan få oldefar, barnebarnet, kæresten,
  en kendt person, dig selv eller sågar dit kæledyr op på væggen, kun fantasien sætter grænser.
  Prisen aftales i forhold til den enkelte opgave. Billedet bliver spændt
  op på ramme og påsat gummikant. Jeg behøver et godt, vellignende
  foto (nærbillede) af den/det, som skal sys. Hvis ikke du selv har et
  egnet billede, kommer jeg gerne og fotograferer selv. Denne service
  er gratis, dog beregnes kørsel. Det tager 1-3 uger at lave et portræt,
  så afhængig af hvor travlt jeg har, kan der være lidt leveringstid.
  Alle mine billeder er håndlavede på almindelig symaskine. Jeg bruger
  udelukkende tynde, ensfarvede stoffer i bomuld, hør og silke samt
  forskellige kunststoffer.

  Portraits on commission:
  Du you want a picture, that is sure to be noticed, then let me sew you
  a portrait. You can get your great-grandfather, your grandchild, your
  spouse, a celebrity, yourself, or even your pet up on the wall, anything you can imagine. The price is discussed in accordance to the
  individual job. The picture is put on a stretcher and framed with rubber.
  I will need a good quality, lifelike photo (close-up) of who/what, is to be
  sewn. If you don't have a suitable photo, then I'll happily come and
  take a photo myself. This service is free, though transport cost will be charged. (Note: Only inside Denmark)
  It takes 1-3 weeks to make a portrait, so depending on how busy I am, delivery time can vary. All of my pictures are handcrafted on an
  ordinary sewing machine. I exclusively use thin, plain fabrics of
  cotton, linen and silk, as well as different synthetic materials.

  “Er de SYET???”.......... Ja! Det er de. Alle mine billeder er syet ned til mindste detalje. Der er ikke noget på dem, som er trykt, tegnet eller malet.

  “Har du så en helt vildt god symaskine?”........... Jeg har en ganske almindelig symaskine af mærket Pfaff. Den er selvfølgelig funktionsdygtig
  og velkørende, men ikke speciel på nogen måde. Min symaskine har som alle andre symaskiner et stort udvalg af forskellige sømme, men jeg
  bruger kun “ligeud” og en helt almindelig smal zigzag søm.

  “Kan man ikke bare købe en symaskine, der kan programeres til at lave billederne selv?”........... Det ved jeg ikke om man kan, jeg har ikke
  undersøgt sagen, men jeg tror det ikke. Man kan godt få broderimaskiner, som klarer det meste selv, hvis det er broderi, man brænder for, men
  jeg laver mine billeder med stoflapper, som jeg klipper ud og syr på en efter en - lag på lag - og det ville sandsynligvis ikke kunne foregå automatisk.
  - HVIS det kunne, gad jeg helt sikkert ikke, at have noget med det at gøre.

  ”Hvor lang tid tager det at lave et billede?”........ Det varer omkring 1-3 uger at lave et almindeligt portræt. Hvis der er mange detaljer i billedet,
  eller hvis der er mere end ansigt på (f.eks også hænder) varer det længere tid.

  “Hvad koster det at få lavet et billede?”........... Prisen afhænger dels af størrelsen dels af detaljeringsgraden, så det er svært at sige præcis
  hvad et portræt vil koste inden jeg har set, hvad det drejer sig om.

  “Kan et helt almindeligt amatørfoto bruges?”.......... Det kan det sandsynligvis godt. Der må bare ikke være mærkelig skygger eller lignende
  hen foran ansigtet. Du er altid velkommen til at mailet et billede til mig, så kan jeg sige dig ret hurtigt (gratis), om det kan bruges eller ej.


  "Are they really sewn???".......... Yes! They are. All my pictures are sewn down to the smallest detail. Nothing on them is pressed, drawn or painted.

  "Do you have a really good sewing machine?"........... I have a very simple, 14 years old sewing machine of the brand Pfaff.
  It is of course functional and well maintained, but it's not special in any way. My sewing machine has, like all other sewing machines,
  a wide variety of different crochets, but I only use "straight" an an ordinatly slim zigzag stiching.

  "Can't you just buy a sewing machine, that can be programmed to make the portraits by itself?"........... I don't know if you can,
  I haven't researched it, but I don't think so. You can get embroidery machines, that do most of the work themselves, if it's embroidery you want,
  but I make my pictures from pieces of fabric, that I cut out and sew on one by one - layer by layer - and it would probably not work through
  automation. - IF it could, then I probably wouldn't want to have anything to do with it.

  "How long does it take to make a picture?"........ It usually takes about 1-3 weeks to make a standard portrait. If there are many details
  in the picture, or if there is more than just the face (ex. hands as well) then it takes longer.

  "How much does it cost to get a picture made?"........... The price depends partially on its size and partially on the amount of detail,
  so its difficult to give an exact for what a portrait will cost before I've seen, what is to be made.

  "Can an ordinary amateur photo be used?".......... It probably can. There just can't be any weird shadows or the like in front of the face.
  You are always welcome to email a photo to me, so that I can quickly tell you (free of charge), if it can be used or not.